Home  >  category  >  3D Hologram  >  3D Hologram

3D Hologram

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน หลายๆ คนอาจจะมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น&n..

About subject

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน หลายๆ คนอาจจะมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น  แต่แท้จริงแล้วเราสามารถนำเทคโนโลยี 3D Hologram มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ได้เช่นกัน

 

เนื้อหาวิชา

1.การวิวัฒนาการและหลักการ Hologram

2.Visualization

3.การนำฮอโลแกรมมาใช้ในอุตสาหกรรม s-curve

4.ผลิตภัณฑ์ Hologram ที่มีขายในท้องตลาด

5.การสร้างฮอโลแกรมแบบฉายขนาดใหญ่

6.กระบวนการทำ Animation โดย Blender

7.กระบวนการทำ Video Hologram โดย After Effect

8.กระบวนการสร้าง App โดย Unity

9.เครื่องมือ Hologram App ปี 2019

10.เทคโนโลยีเสมือนจริง State-of-the-art

 

Lecturer

 
Chiradet Saisuchok

 

Subject name 3D Hologram
Duration of study 0 Minutes per day
Should study 0 Day
Institution -
Content level -
Language Thai
Describe Thai
VIEWS 524 VIEWS
Score 0/10  Score
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.