ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ

E-commerce
Administrator D
3D Hologram
วิชานี้เกี่ยวกับอะไร เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและใกล้ตัวเรามากขึ...
3D Hologram
Chiradet Saisuchok
หุ่นยนต์ ทำงานร่วมกับมนุษย์ Cobot
จากการแข่งขันในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ทวีความเข้มข้น หลายบริษัทจึงหันมาพัฒนาสินค้าและบริการใ...
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
Administrator D
Mobile Application (iOS, Android)
เนื้อหาวิชา 1. Introduction to Mobile Application Development 2. สถาปัตยกรรมอุปกรณ์มือถือ...
Mobile Application
Namchok Chomkrakok
Smart City
Phatcharavalai Jeenanong
Simulate Robot Applications
           วิชานี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมจำลองการทำงานของหุ่นย...
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
Somchai Dokmai-Ngoen
Humanoid
...
Humanoid
Namchok Chomkrakok
Internet of Things
วิชานี้เกี่ยวกับอะไร IoT หรือ Internet of Things เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลผ่...
Internet of things
Chiradet Saisuchok
BIG DATA FOR DIGITAL MARKETING ONLINE
ในหลักสูตร Machine learning for Data Science จะเข้าใจการวิเคราะห์เชิงทำนาย หรือ Predictive analyt...
ทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี(ภายใต้ MOU ระหว่าง มทร.พระนครและ สพร.)
Somchai Dokmai-Ngoen
Hardware
Knowledge development and training for digital and robotics personnel, professional standards, pr...
ทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี(ภายใต้ MOU ระหว่าง มทร.พระนครและ สพร.)
Somchai Dokmai-Ngoen
Network & Security
การพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี...
ทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี(ภายใต้ MOU ระหว่าง มทร.พระนครและ สพร.)
Administrator D
Virtual Reality ( VR)
เกี่ยวกับวิชา   VR หรือ Virtual Reality ซึ่งหมายถึงความจริงเสมือน สามารถเห็นได้บนจอภาพ เ...
ทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี(ภายใต้ MOU ระหว่าง มทร.พระนครและ สพร.)
Somchai Dokmai-Ngoen
Project Management
เกี่ยวกับวิชา การบริหารโครงการสารสนเทศ ในหลักสูตร การบริหารโครงการสารสนเทศ  มีจำนวนเนื้อ...
ทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี(ภายใต้ MOU ระหว่าง มทร.พระนครและ สพร.)
Somchai Dokmai-Ngoen
Robotics Arm
ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ วิชาแขนกลอุตสาหกรรม (Robotics Arm) โดยสถาบันสหวิทยาการดิ...
Robotics Arm
Pratompong Jumnongphan
SMEs Go Online-Basic
บทเรียนที่ 1. บทนำ บทเรียนที่ 2. การสมัครและใช้งานบัญชีอีเมล์ บทเรียนที่ 3. การสร้างบัญชี...
E-commerce
Administrator D
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.