หลักสูตรชั้นสูง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
หลักสูตรปานกลาง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
หลักสูตรพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมระบบดิจัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Arm Maintenance Engineerin...
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
admin newgen
AI and Image Processing - Advance level
About the course   AI and Image Processing - Advance Level A student will le...
โครงการการพัฒนาความรู้ระบบ Ai และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME
System Admin
AI and Image Processing - Intermediate level
About the course   AI and Image Processing- Intermediate Level Student will ...
โครงการการพัฒนาความรู้ระบบ Ai และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME
System Admin
AI and Image Processing - Basic level
About the course   AI and Image Processing- Basic Level Student will underst...
โครงการการพัฒนาความรู้ระบบ Ai และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME
System Admin
Co-Robotics : Basic
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics : ระดับพื้นฐาน   ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
System Admin
Co-Robotics : Intermediate
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics : ระดับกลาง   ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
System Admin
Co-Robotics : Advance
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics ระดับสูง ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
System Admin
Train Control and Operation and Railway Telecoms
การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ (Train Control and Operation) และการสื่อสารในระบบราง (Railway Telecoms...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
Railway Electrical System
ระบบไฟฟ้าระบบราง (Railway Electrical System)       เพื่อให้ผู้เ...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
Mechanical and Electrical Maintenance of Railway Vehicles
การซ่อมบำรุงทางกลและไฟฟ้าของยานพาหนะระบบราง (Mechanical and Electrical Maintenance of Railway Veh...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
basic AR VR and MR creation
การสร้าง AR VR และ MR เบื้องต้น       ผู้เรียนสามารถสร้าง AR VR...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
Develop examples of Railway Systems Maintenance Engineering via AR VR and MR technology
พัฒนาตัวอย่างการสร้างเทคโนโลยีในการฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมระบบรางด้วยเทคโนโลยี AR VR และ MR เ...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
BIG DATA FOR DIGITAL MARKETING ONLINE
ในหลักสูตร Machine learning for Data Science จะเข้าใจการวิเคราะห์เชิงทำนาย หรือ Predictive analyt...
E-commerce
Administrator D
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.