Home  >  category  >  E-commerce  >  E-commerce

E-commerce

เนื้อหาวิชา 1. E-commerce คืออะไร 2. รูปแบบธุรกิจ E-commerce 3. เราจะเริ่มธุรกิจ E-commerce ได้อย่างไร  4. การสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 5. โครงสร้างพื้นฐาน..

About subject

เนื้อหาวิชา

1. E-commerce คืออะไร

2. รูปแบบธุรกิจ E-commerce

3. เราจะเริ่มธุรกิจ E-commerce ได้อย่างไร 

4. การสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

5. โครงสร้างพื้นฐานอีคอมเมิร์ซ

6. Drop Shipping คืออะไร

7. การเลือกระบบชำระเงิน

8. การเลือกระบบการขนส่ง

9. กำหนดนโยบายการคืนของ

10. การทำตลาดอีคอมเมิร์ซ

 

คุณจะได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

  1. เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจการตลาดออนไลน์
  2. เข้าใจกรรมวิธีการตลาด e-commerce แบบใหม่
  3. เข้าใจและได้เห็นตัวอย่าง เงื่อนไขสำคัญที่ผู้บริโภคต้องรับทราบ
  4. เข้าใจกับแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

Lecturer

 
Administrator D
Programmer
P
 

Subject name E-commerce
Duration of study 0 Minutes per day
Should study 0 Day
Institution -
Content level -
Language Thai
Describe Thai
VIEWS 325 VIEWS
Score 0/10  Score
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.